Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w ustce w okresie sezonu letniego w 2017 roku

OGŁOSZENIE
SIWZ
Zał. nr 1 – FORMULARZ OFERTY
Zał. nr 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT.SPEŁNIENIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU
Zał. nr 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Zał. nr 4 –  WZÓR UMOWY
Zał. nr 5 – WYKAZ USŁUG
Zał. nr 6 – GRUPA KAPITAŁOWA