Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w ustce w okresie sezonu letniego w 2017 roku

OGŁOSZENIE
SIWZ
Zał. nr 1 – FORMULARZ OFERTY
Zał. nr 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT.SPEŁNIENIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU
Zał. nr 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Zał. nr 4 –  WZÓR UMOWY
Zał. nr 5 – WYKAZ USŁUG
Zał. nr 6 – GRUPA KAPITAŁOWA

PLAŻA – OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W USTCE OGŁASZA II USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA DZIERŻAWĘ TERENÓW POD DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWĄ, PUNKTY HANDLOWE, USŁUGOWE, REKREACYJNE NA TERENACH PLAŻY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ, BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE W 2017 ROKU.

OGŁOSZENIE PLAŻA II
REGULAMIN PLAŻA II
projekt umowy
oświadczenie
wniosek o zwrot wadium

MAPA PLAŻA WSCHODNIA
MAPA PLAŻA ZACHODNIA 1
MAPA PLAŻA ZACHODNIA 2
MAPA PLAŻA ZACHODNIA 3