PRZETARG – PROMENADA NADMORSKA

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W SEZONIE LETNIM 2018 R. NA „PROMENADZIE NADMORSKIEJ”

ogłoszenie
Z powodu omyłki pisarskiej w ogłoszeniu dotyczącej daty wpłaty wadium, obowiązuje data z regulaminu przetargu” Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy zobowiązani są do zapłaty przelewem wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu na poszczególne lokalizacje. Wadium należy wpłacić na niżej wskazany rachunek bankowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce, prowadzony przez BS Ustka nr 33 9315 0004 0000 0882 2000 0070 najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2018 r. Za datę dokonania wpłaty wadium uznaje się dzień, w którym nastąpiło uznanie (zaksięgowanie) kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać symbol lokalizacji, której lub których wadium dotyczy.
regulamin
wzór umowy – teren
wzór umowy – z domkiem
oświadczenie
wniosek o zwrot wadium

mapa promenady

mapa lok. 21 i 25

mapa lok.14