INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Miasto Ustka – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce unieważnia zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie powierzchni reklamowych na plaży wschodniej i zachodniej” z uwagi na fakt obarczenia zaproszenia wadą co uniemożliwia skuteczne zawarcie umów..

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ TERENÓW POD DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWĄ, PUNKTY HANDLOWE, USŁUGOWE, REKREACYJNE NA TERENACH, PLAŻY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ, BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE W SEZONIE 2019

UWAGA!
Informuję o zmianie ogłoszenia co do wysokości wadium dla lokalizacji : 30, 31, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 52, 55, 59, 60, 64, Z-5, Z-6, Z-7, Z-9, Z-12, Z-13, Z-15, Z-17 –  obowiązuje WADIUM Z REGULAMINU PRZETARGU  W WYSOKOŚCI 1000 ZŁ ZA KAŻDĄ LOKALIZACJĘ.
Osobom, które wpłaciły wadium  w wysokości wskazanej w ogłoszeniu,   wadium zostanie zwrócone lub zaliczone na poczet czynszu zgodnie z postanowieniami regulaminu po zakończonym przetargu.

OGŁOSZENIE PLAŻA
REGULAMIN PLAŻA
UMOWY PLAŻA
OŚWIADCZENIE PLAŻA
WNIOSEK O WADIUM
mapa wschód
mapa zachód 1
mapa zachód 2
mapa zachód 3