Ogłoszenie o II postępowaniu na „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą, posypywarką piasku, pługiem do odśnieżania i ładowaczem czołowym wraz z widłami”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 2 – Oświadczenie dot. spelnienia warunków
Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 4 – Wzór umowy
Zał. nr 5 – Wykaz dostaw
Zał. nr 6 – Informacja dot. grupy kapitałowej
Zał. nr 7 – Karta katalogowa – sprzęt
Zał. nr 8 – Karta katalogowa – osprzęt
Zał. nr 9 – Wykaz autoryzowanego serwisu

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ogłasza przetarg na „Zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą, posypywarką piasku, pługiem do odśnieżania i ładowaczem czołowym wraz z widłami”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.10.2019 roku

SIWZ

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie dot. spełnienia warunków

Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 4 – Wzór umowy

Zał. nr 5 – Wykaz dostaw

Zał. nr 6 – Informacja dot. grupy kapitałowej

Zał. nr 7 – Karta katalogowa – sprzęt

Zał. nr 8 – Karta katalogowa – osprzęt

Zał. nr 9 – Wykaz autoryzowanego serwisu