Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Ustce

Zapraszamy do złożenia oferty na dzierżawę terenu przy ul.Grunwaldzkiej 35 w Ustce o wymiarach 55m x 24m
z przeznaczeniem pod działalność rekreacyjną, rozrywkową.

Termin składania ofert do 10.06.2020 r.
Oferty należy składać na załączonym poniżej formularzu oferty za pośrednictwem poczty e-mail na adres dzierzawyosir@osir.ustka.pl.
Formularz oferta dzierżawa terenu

 

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W II LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ NA DZIERŻAWĘ TERENÓW POD DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWĄ NA TERENACH PROMENADY NADMORSKIEJ ORAZ PLAŻY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ W USTCE W SEZONIE 2020 R.

1. II Oferta dzierżawy sezon 2020 PN
2. II Oferta dzierżawy sezon 2020 plaża
3. Regulamin 2 licytacja elektroniczna 2020
4. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 2020
5. UMOWA teren
6. UMOWA Z DOMKIEM

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie powierzchni reklamowyh na plaży wschodniej i zachodniej w Ustce

Zapraszamy do składania ofert na wydzierżawienie powierzchni reklamowych:

1. 7 górnych części bram wejściowych od strony plaż i Promenady Nadmorskiej (z wyłączeniem bramy nr 7 po stronie wschodniej i nr 3 po stronie zachodniej), o wymiarach 425 cm x 100 cm.

2. 7 nóg bram wejściowych na plażę o wymiarach 40 cm x 70 cm.

3. Tyły tablic informacyjnych – 9 szt. o wymiarach  120 cm x 85 cm (3 szt. na plaży zachodniej i 6 szt. na plaży wschodniej).

4. 10 tablic reklamowych o wymiarach 124 cm x 182 cm na plaży wschodniej.

Oferty prosimy składać na adres dzierzawyosir@osir.ustka.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres ul. Grunwaldzka 35 76-270 Ustka