Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do udziału w licytacji elektronicznej na dzierżawę terenów Promenady Nadmorskiej oraz plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w sezonie letnim 2021 r.

Regulamin licytacja elektroniczna 2021
Ogłoszenie dzierżawy sezon 2021 Promenada Nadmorska
Ogłoszenie dzierżawy sezon 2021 Plaża
UMOWA teren
UMOWA Z DOMKIEM

Mapa lokalizacji –  Promenada Nadmorska
Mapa lokalizacji – plaża wschodnia
Mapa lokalizacji – plaża zachodnia

 

 

Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Sprzątanie i utrzymanie czystości plaż i wejść na plażę w granicach Miasta Ustka w sezonie letnim i poza sezonem w roku 2021”

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 00043018 z 29.04.2021
SWZ sprzątanie plaży
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału
Zał. 4 – Wzór umowy
Zał. 5 – Wykaz usług
Zał. 6 – Wykaz sprzętu
Zał. 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał. 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP
Identyfikator postępowania-sprzątanie plaży-miniPortal
Wyjaśnienie SWZ
Informacja – środki przeznaczone-sprzątanie plaży
Informacja z otwarcia ofert – OSIR Sprzątanie plaży 10.05.2021-p
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania-sprzątanie plaży

Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Organizację kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego w 2021 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu 00036575 z 20.04.2021
SWZ – kąpieliska 2021
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału
Zał. 4 – Wzór umowy
Zał. 5 – Wykaz usług
Zał. 6 – Wykaz osób
Zał. 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał. 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Instrukcja_użytkownika_miniPortal-ePUAP
Identyfikator postępowania-kąpieliska-miniPortal
Wyjaśnienie SWZ

Informacja – środki przeznaczone na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert – OSIR KĄPIELISKA 05.05.2021

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania-ochrona kąpielisk 2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania_00058318 z 19.05.2021