Prezes Zarządu OSIR sp. z o.o. ogłasza zamówienie na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu systemu włamania i napadu oraz ppoż. i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie i w obiektach Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce”

Identyfikator postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.11.2021 r.
SWZ -Specyfikacja Warunków Zamówienia
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału
Zał. 4 – Wzór umowy
Zał. 5- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Wyjaśnienie SWZ-22.11.2021
Informacja – środki przeznaczone-Ochrona TWI.25.11.2021
Informacja z otwarcia ofert-usługa ochrona 26.11.2021
Informacja o wyniku postępowania-ochrona 2022 – 10.12.2021

Prezes Zarządu Ośrodka Sportu i Rozwoju Sp. z o.o. ogłasza zamówienie na „Sprzątanie i utrzymanie czystości plaż i wejść na plażę w granicach Miasta Ustka w 2022 roku”

Identyfikator postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.11.2021 r.
SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału
Zał. 4 – Wzór umowy
Zał. 5 – Wykaz usług
Zał. 6 – Wykaz sprzętu
Zał. 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał. 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Informacja – środki przeznaczone-sprzątanie plaży 17.11.2021
Informacja z otwarcia ofert 19.11.2021
Informacja o wyniku postępowania-sprzątanie plaży10.12.2021