Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp. z.o.o zaprasza do składania ofert na najem powierzchni reklamowych

Zapraszamy do składania ofert na wynajem powierzchni reklamowych:

 

10 tablic reklamowych (diapazony) o wymiarach 124 cm x 182 cm,
9 szt. na plaży wschodniej i 1 szt. na plaży zachodniej.

Oferty prosimy składać na adres dzierzawyosir@osir.ustka.pl do dnia 06.05.2022 do godziny 12:00 lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres ul. Grunwaldzka 35 76-270 Ustka

Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Organizację kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego w 2022 r.”

Identyfikatorpostpowania-kpielisko-miniPortal
Ogłoszenie o zamwieniuBZP 00128645z21.04.2022
SWZkpielisko-21.04.2022
Zał.1-Formularz oferty
Zał.2-Owiadczenie dotyczące wykluczenia
Zał.3-Owiadczenie dotyczące warunków udziału
Zał.4-Wzór umowy-21.04.2022
Zał.5-Wykaz usług
Zał.6-Wykaz osób
Za.7-Owiadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał.8-Zobowizanie podmiotu udostępniającego zasoby

Informacja-Środki przeznaczone na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert-kąpieliska 2022

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania-ochrona kąpielisk 2022