Prezes Ośrodka Sportu i Rozwoju Sp. zo.o. zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie powierzchni reklamowych na plaży wschodniej i zachodniej w Ustce

OŚRODEK SPORTU I ROZWOJU SP. Z O.O.
zaprasza do złożenia oferty na wydzierżawienie powierzchni reklamowych
 Oferty prosimy składać na adres dzierżawyosir@osir.ustka.pl do dnia 04.06.2022 r. do godz. 12:00
L.p. Rodzaj nośnika reklamowego Wymiary nośników Cel dzierżawy Ilość nośników szt. Okres dzierżawy
1 2 3 4 5 7
1 Górne części bram wejściowych na plażę do zagospodarowania od strony plaży i Promenady Nadmorskiej z wyłączeniem bramy nr 4 po stronie wschodniej oraz bramy nr 3 po stronie zachodniej 425 cm x 100 cm Umieszczenie na nośnikach komercyjnych treści reklamowych 7 15.06.2022 – 14.09.2022
2 Nogi bram wejściowych na plażę do zagospodarowania od strony plaży i Promenady Nadmorskiej z wyłączeniem bramy nr 4 po stronie wschodniej oraz bramy nr 3 po stronie zachodniej 40 cm x 70 cm Umieszczenie na nośnikach komercyjnych treści reklamowych 7 15.06.2022 -14.09.2022