Ogłoszenie o zamówieniu – Prowadzenie sprzedaży biletów na przejazdy kolejowe oraz udzielanie informacji w kasach biletowych w budynku dworca kolejowego w Ustce

Identyfikator postępowania- kasy biletowe -miniPortal
Ogłoszenie o zamówieniu BZP 00431887 z 09.11.2022
SWZ Kasy dworzec_
Zał. 1 – Formularz oferty – kasy dworzec
Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału

Zał. 4 – Wzór umowy kasy dworzec
Zał. 5 – Wykaz usług
Zał. 6 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał. 7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Informacja-środki przeznaczone na realizację zamówienia 17.11.2022

 Informacja z otwarcia ofert-kasy biletowe 18.11.2022

Informacja o wyniku postępowania-KASY BILETOWE 12.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu – Sprzątanie i utrzymanie czystości plaż i wejść na plażę w granicach Miasta Ustka w 2023 roku

Identyfikator postępowania- sprzątanie plaż -miniPortal
Ogłoszenie o zamówieniu BZP 00431529 z 09.11.2022
SWZ sprzątanie plaży

Zał. 1 – Formularz oferty

Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału

Zał. 4 – Wzór umowy
Zał. 5 – Wykaz usług

Zał. 6 – Wykaz sprzętu

Zał. 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał. 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.11.2022

Informacja-środki przeznaczone na realizację zamówienia 17.11.2022

Informacja z otwarcia ofert- Sprzątanie i utrzymanie czystości plaż i wejść na plażę w granicach Miasta Ustka w 2023 roku 23.11.2022

Informacja o wyniku postępowania-sprzątanie plaży 20.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu – Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu systemu włamania i napadu oraz ppoż. i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie i w obiektach Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce

Identyfikator postępowania- ochrona TWI -miniPortal
Ogłoszenie o zamówieniu BZP 00431349 z 09.11.2022

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia BZP 00431783 z 09.11.2022

SWZ-ochrona Węzła 2023
Zał. 1 – Formularz oferty

Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału

Zał. 4 – Wzór umowy

Zał. 5- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Informacja-środki przeznaczone na realizację zamówienia 17.11.2022

Informacja z otwarcia ofert-ochrona 18.11.2022

Informacja o wyniku postępowania-ochrona 2023 -2.12.2022

Rada Nadzorcza OSIR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2022

Rada Nadzorcza Ośrodka Sportu i Rozwoju Spółka  z o.o.
NIP 8393221072  ul.Grunwaldzka 35 76-270 Ustka zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2022r.

Oczekiwany termin zakończenia badania :31 marzec 2023r.

Pisemne oferty z podaniem ceny prosimy składać do dnia
21 listopada 2022r.  na adres :
Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp  z o.o.
ul.Grunwaldzka 35 76-270 Ustka