Ogłoszenie o zamówieniu „Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach dworca kolejowego i dworca autobusowego oraz terenów zewnętrznych Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce”

Identyfikator postępowania- sprzątanie TWI -miniPortal
Ogłoszenie o zamówieniu (1)
SWZ
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału

Zał. 4.1 – Wzór umowy-zadanie nr 1
Zał. 4.2 – Wzór umowy-zadanie nr 2

Zał. 5 – Wykaz usług
Zał. 6 – Wykaz sprzętu
Zał. 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Zał. 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zał. 9 – Szczegółowy opis – zadanie 1
Zał. 10 – Szczegółowy opis – zadanie 2

2023_BZP 00003569_01 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia sprzatanie TWI
Zał. 10 – Szczegółowy opis – zadanie 2- aktualna treść

Zapytanie do treści SWZ i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 3.01.2023 roku

Informacja-środki przeznaczone-sprzątanie TWI – 09.01.2023

OSIR Informacja z otwarcia ofert-sprzątanie TWI 11.01.2023

Informacja o wyniku postępowania- zadanie nr 1 25.01.2022

Informacja o wyniku postępowania – zadanie nr 2 21.02.2023