Wszystkie wpisy, których autorem jest Natalia Foryś

Informacja o wyborze oferty cenowej na trofea sportowe: puchary, statuetki, patery okolicznościowe, medale okolicznościowe, tabliczki grawerowane

W wyniku zapytania ofertowego na wybór oferty cenowej na trofea sportowe: puchary, statuetki, patery okolicznościowe, medale okolicznościowe, tabliczki grawerowane z dnia 16 stycznia 2020 roku informujemy, że kryterium – 100 % ceny spełniła firma:

Anaya trofea sportowe i biznesowe
25-414 Kielce, ul. Warszawska 312F

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Miasto Ustka – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce unieważnia zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie powierzchni reklamowych na plaży wschodniej i zachodniej” z uwagi na fakt obarczenia zaproszenia wadą co uniemożliwia skuteczne zawarcie umów..

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ TERENÓW POD DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWĄ, PUNKTY HANDLOWE, USŁUGOWE, REKREACYJNE NA TERENACH, PLAŻY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ, BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE W SEZONIE 2019

UWAGA!
Informuję o zmianie ogłoszenia co do wysokości wadium dla lokalizacji : 30, 31, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 52, 55, 59, 60, 64, Z-5, Z-6, Z-7, Z-9, Z-12, Z-13, Z-15, Z-17 –  obowiązuje WADIUM Z REGULAMINU PRZETARGU  W WYSOKOŚCI 1000 ZŁ ZA KAŻDĄ LOKALIZACJĘ.
Osobom, które wpłaciły wadium  w wysokości wskazanej w ogłoszeniu,   wadium zostanie zwrócone lub zaliczone na poczet czynszu zgodnie z postanowieniami regulaminu po zakończonym przetargu.

OGŁOSZENIE PLAŻA
REGULAMIN PLAŻA
UMOWY PLAŻA
OŚWIADCZENIE PLAŻA
WNIOSEK O WADIUM
mapa wschód
mapa zachód 1
mapa zachód 2
mapa zachód 3

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie powierzchni reklamowych na plaży wschodniej i zachodniej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie powierzchni reklamowych:

a) ustawienie przebieralni plażowych na plaży wschodniej 13 szt. i zachodniej 6 szt. z całą powierzchnią do reklamy własnej,

b) 7 górnych części bram wejściowych od strony plaży i promenady, z wyłączeniem bramy nr 7 po stronie wschodniej i nr 3 po stronie zachodniej nr 3 bramy, o wym. 425 cm x 100 cm,

c) lewe nogi 8 bram wejściowych o wym. 40 cm x 70 cm,

d) tyły tablic informacyjnych – szt. 9 o wym, 120 cm x 85 cm (3 szt. na plaży zachodniej i 6 szt. na plaży wschodniej),

e) pod ustawienie 9 tablic reklamowych o wym. 175 cm x 115 cm na plaży wschodniej 6 szt , na plaży zachodniej 3 szt,

Oferty prosimy składać na adres osir@um.ustka.pl, listownie lub osobiście na adres

76-270 Ustka,ul. Grunwaldzka 35 do dnia 9 kwietnia 2019 r.