Archiwum kategorii: Archiwum

Prezes Zarządu OSIR Sp. z o.o. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na lokalizacje przeznaczone do prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługowo-rekreacyjnej w okresie od 15 czerwca 2022 r. do 14 września 2022 r. na terenie Promenady Nadmorskiej i w jej sąsiedztwie, plaży wschodniej i zachodniej w Ustce

Oświadczenie_wniosek o zwrot wadium

II Ogłoszenie Promenada Nadmorska dzierżawy sezon 2022

II Ogłoszenie plaża dzierżawy sezon 2022

Zarządzenie Nr 0050.GP.107.2022 Burmistrza Miasta Ustka

Prezes Ośrodka Sportu i Rozwoju Sp. zo.o. zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie powierzchni reklamowych na plaży wschodniej i zachodniej w Ustce

OŚRODEK SPORTU I ROZWOJU SP. Z O.O.
zaprasza do złożenia oferty na wydzierżawienie powierzchni reklamowych
 Oferty prosimy składać na adres dzierżawyosir@osir.ustka.pl do dnia 04.06.2022 r. do godz. 12:00
L.p. Rodzaj nośnika reklamowego Wymiary nośników Cel dzierżawy Ilość nośników szt. Okres dzierżawy
1 2 3 4 5 7
1 Górne części bram wejściowych na plażę do zagospodarowania od strony plaży i Promenady Nadmorskiej z wyłączeniem bramy nr 4 po stronie wschodniej oraz bramy nr 3 po stronie zachodniej 425 cm x 100 cm Umieszczenie na nośnikach komercyjnych treści reklamowych 7 15.06.2022 – 14.09.2022
2 Nogi bram wejściowych na plażę do zagospodarowania od strony plaży i Promenady Nadmorskiej z wyłączeniem bramy nr 4 po stronie wschodniej oraz bramy nr 3 po stronie zachodniej 40 cm x 70 cm Umieszczenie na nośnikach komercyjnych treści reklamowych 7 15.06.2022 -14.09.2022

Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp. z.o.o zaprasza do składania ofert na najem powierzchni reklamowych

Zapraszamy do składania ofert na wynajem powierzchni reklamowych:

 

10 tablic reklamowych (diapazony) o wymiarach 124 cm x 182 cm,
9 szt. na plaży wschodniej i 1 szt. na plaży zachodniej.

Oferty prosimy składać na adres dzierzawyosir@osir.ustka.pl do dnia 06.05.2022 do godziny 12:00 lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres ul. Grunwaldzka 35 76-270 Ustka

Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Organizację kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego w 2022 r.”

Identyfikatorpostpowania-kpielisko-miniPortal
Ogłoszenie o zamwieniuBZP 00128645z21.04.2022
SWZkpielisko-21.04.2022
Zał.1-Formularz oferty
Zał.2-Owiadczenie dotyczące wykluczenia
Zał.3-Owiadczenie dotyczące warunków udziału
Zał.4-Wzór umowy-21.04.2022
Zał.5-Wykaz usług
Zał.6-Wykaz osób
Za.7-Owiadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał.8-Zobowizanie podmiotu udostępniającego zasoby

Informacja-Środki przeznaczone na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert-kąpieliska 2022

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania-ochrona kąpielisk 2022

Prezes Zarządu OSIR Sp. z o.o. ogłasza zamówienie na „Sprzątanie i utrzymanie czystości terenów zewnętrznych Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce oraz wewnątrz budynków dworca kolejowego i dworca autobusowego w roku 2022”

Identyfikator postępowania-sprzątanie TWI-miniPortal
Ogłoszenie o zamówieniu BZP 00023466_01 z 18.11.2022
SWZ-sprzątanie TWI
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału
Zał. 4.1 – Wzór umowy-zadanie 1
Zał. 4.2 – Wzór umowy-zadanie 2
Zał. 5 – Wykaz usług
Zał. 6 – Wykaz sprzętu
Zał. 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał. 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zał. 9 – Szczegółowy opis – zadanie 1
Zał. 10 – Szczegółowy opis – zadanie 2
Modyfikacja SWZ-26.01.2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 0003510401 z 26.01.2022

Informacja-środki przeznaczone-sprzątanie TWI 28.01.2022

Informacja z otwarcia ofert-sprzątanie TWI 31.01.2022

Informacja o wyniku postępowania

 

Prezes Zarządu OSIR Sp. z o.o. ogłasza zamówienie na „Sprzątanie i utrzymanie czystości terenów zewnętrznych Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce oraz wewnątrz budynków dworca kolejowego i dworca autobusowego w roku 2022”

Identyfikator postępowania
Ogłoszenie
SWZ sprzątanie terenów i budynków TWI 2022
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału
Zał. 4 – Wzór umowy
Zał. 5 – Wykaz usług
Zał. 6 – Wykaz sprzętu
Zał. 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał. 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zał. 9 – Szczegółowy opis sprzątanie budynków
Zał. 10 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TWI zewn.
Informacja o unieważnieniu postępowania 

Prezes Zarządu OSIR sp. z o.o. ogłasza zamówienie na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu systemu włamania i napadu oraz ppoż. i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie i w obiektach Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce”

Identyfikator postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.11.2021 r.
SWZ -Specyfikacja Warunków Zamówienia
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału
Zał. 4 – Wzór umowy
Zał. 5- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Wyjaśnienie SWZ-22.11.2021
Informacja – środki przeznaczone-Ochrona TWI.25.11.2021
Informacja z otwarcia ofert-usługa ochrona 26.11.2021
Informacja o wyniku postępowania-ochrona 2022 – 10.12.2021