Archiwum kategorii: ogłoszenia

Rada Nadzorcza OSIR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2022

Rada Nadzorcza Ośrodka Sportu i Rozwoju Spółka  z o.o.
NIP 8393221072  ul.Grunwaldzka 35 76-270 Ustka zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2022r.

Oczekiwany termin zakończenia badania :31 marzec 2023r.

Pisemne oferty z podaniem ceny prosimy składać do dnia
21 listopada 2022r.  na adres :
Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp  z o.o.
ul.Grunwaldzka 35 76-270 Ustka