Archiwum kategorii: Przetargi

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów pod działalność sezonową, punkty handlowe, usługowe, rekrecyjne na terenie Promenady Nadmorskiej, plaży wschodniej i zachodniej w Ustce

Ogłoszenie przetarg dzierżawy Promenada Nadmorska
Ogłoszenie przetarg dzierżawy Plaża wschodnia i zachodnia
Regulamin przetargu Promenada Nadmorska
Regulamin plaża wschodnia i zachodnia
UMOWA teren
UMOWA Z DOMKIEM
Oświadczenie_wniosek o zwrot wadium


DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W II LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ NA DZIERŻAWĘ TERENÓW POD DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWĄ NA TERENACH PROMENADY NADMORSKIEJ ORAZ PLAŻY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ W USTCE W SEZONIE 2020 R.

1. II Oferta dzierżawy sezon 2020 PN
2. II Oferta dzierżawy sezon 2020 plaża
3. Regulamin 2 licytacja elektroniczna 2020
4. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 2020
5. UMOWA teren
6. UMOWA Z DOMKIEM

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ogłasza przetarg na „Organizację kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego w 2020 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 536720-N-2020 z 05.05.2020
SIWZ
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia
Zał. 4 – Wzór umowy
Zał. 5 – Wykaz usług
Zał. 6 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ NA DZIERŻAWĘ TERENÓW POD DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWĄ NA TERENACH PROMENADY NADMORSKIEJ ORAZ PLAŻY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ W USTCE W SEZONIE 2020 R.

1. Oferta dzierżawy Promenada Nadmorska sezon 2020
2. Oferta dzierżawy plaża sezon 2020
3.Regulamin licytacji elektronicznej 2020
4. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
5. WZÓR – UMOWA teren
6. WZÓR – UMOWA Z DOMKIEM

7. Mapa lokalizacji Promenada Nadmorska

8. Mapa lokalizacji plaża wschodnia

9. Mapa lokalizacjo plaża zachodnia

Ogłoszenie o II postępowaniu na „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą, posypywarką piasku, pługiem do odśnieżania i ładowaczem czołowym wraz z widłami”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 2 – Oświadczenie dot. spelnienia warunków
Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 4 – Wzór umowy
Zał. nr 5 – Wykaz dostaw
Zał. nr 6 – Informacja dot. grupy kapitałowej
Zał. nr 7 – Karta katalogowa – sprzęt
Zał. nr 8 – Karta katalogowa – osprzęt
Zał. nr 9 – Wykaz autoryzowanego serwisu