Archiwum kategorii: Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Ogłoszenie o zamówieniu „Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach dworca kolejowego i dworca autobusowego oraz terenów zewnętrznych Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce”

Identyfikator postępowania- sprzątanie TWI -miniPortal
Ogłoszenie o zamówieniu (1)
SWZ
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału

Zał. 4.1 – Wzór umowy-zadanie nr 1
Zał. 4.2 – Wzór umowy-zadanie nr 2

Zał. 5 – Wykaz usług
Zał. 6 – Wykaz sprzętu
Zał. 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Zał. 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zał. 9 – Szczegółowy opis – zadanie 1
Zał. 10 – Szczegółowy opis – zadanie 2

2023_BZP 00003569_01 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia sprzatanie TWI
Zał. 10 – Szczegółowy opis – zadanie 2- aktualna treść

Zapytanie do treści SWZ i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 3.01.2023 roku

Informacja-środki przeznaczone-sprzątanie TWI – 09.01.2023

OSIR Informacja z otwarcia ofert-sprzątanie TWI 11.01.2023

Informacja o wyniku postępowania- zadanie nr 1 25.01.2022

Informacja o wyniku postępowania – zadanie nr 2 21.02.2023

Ogłoszenie o zamówieniu – Prowadzenie sprzedaży biletów na przejazdy kolejowe oraz udzielanie informacji w kasach biletowych w budynku dworca kolejowego w Ustce

Identyfikator postępowania- kasy biletowe -miniPortal
Ogłoszenie o zamówieniu BZP 00431887 z 09.11.2022
SWZ Kasy dworzec_
Zał. 1 – Formularz oferty – kasy dworzec
Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału

Zał. 4 – Wzór umowy kasy dworzec
Zał. 5 – Wykaz usług
Zał. 6 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał. 7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Informacja-środki przeznaczone na realizację zamówienia 17.11.2022

 Informacja z otwarcia ofert-kasy biletowe 18.11.2022

Informacja o wyniku postępowania-KASY BILETOWE 12.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu – Sprzątanie i utrzymanie czystości plaż i wejść na plażę w granicach Miasta Ustka w 2023 roku

Identyfikator postępowania- sprzątanie plaż -miniPortal
Ogłoszenie o zamówieniu BZP 00431529 z 09.11.2022
SWZ sprzątanie plaży

Zał. 1 – Formularz oferty

Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału

Zał. 4 – Wzór umowy
Zał. 5 – Wykaz usług

Zał. 6 – Wykaz sprzętu

Zał. 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał. 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.11.2022

Informacja-środki przeznaczone na realizację zamówienia 17.11.2022

Informacja z otwarcia ofert- Sprzątanie i utrzymanie czystości plaż i wejść na plażę w granicach Miasta Ustka w 2023 roku 23.11.2022

Informacja o wyniku postępowania-sprzątanie plaży 20.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu – Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu systemu włamania i napadu oraz ppoż. i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie i w obiektach Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce

Identyfikator postępowania- ochrona TWI -miniPortal
Ogłoszenie o zamówieniu BZP 00431349 z 09.11.2022

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia BZP 00431783 z 09.11.2022

SWZ-ochrona Węzła 2023
Zał. 1 – Formularz oferty

Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału

Zał. 4 – Wzór umowy

Zał. 5- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Informacja-środki przeznaczone na realizację zamówienia 17.11.2022

Informacja z otwarcia ofert-ochrona 18.11.2022

Informacja o wyniku postępowania-ochrona 2023 -2.12.2022