Archiwum kategorii: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EURO

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ogłasza przetarg na „Organizację kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego w 2020 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 536720-N-2020 z 05.05.2020
SIWZ
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia
Zał. 4 – Wzór umowy
Zał. 5 – Wykaz usług
Zał. 6 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ogłoszenie o II postępowaniu na „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą, posypywarką piasku, pługiem do odśnieżania i ładowaczem czołowym wraz z widłami”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 2 – Oświadczenie dot. spelnienia warunków
Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 4 – Wzór umowy
Zał. nr 5 – Wykaz dostaw
Zał. nr 6 – Informacja dot. grupy kapitałowej
Zał. nr 7 – Karta katalogowa – sprzęt
Zał. nr 8 – Karta katalogowa – osprzęt
Zał. nr 9 – Wykaz autoryzowanego serwisu