Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę terenów na Promenadzie Nadmorskiej, plaży wschodniej i zachodniej w Ustce

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie lokalizacji na Promenadzie Nadmorskiej, plaży wschodniej i zachodniej w sezonie letnim 2019.

Oferty pisemne można składać drogą e-mail (osir@um.ustka.pl), pocztą oraz osobiście w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce, ul. Grunwaldzka 35 do dnia 22 maja 2019 r.