Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Ustce

Zapraszamy do złożenia oferty na dzierżawę terenu przy ul.Grunwaldzkiej 35 w Ustce o wymiarach 55m x 24m
z przeznaczeniem pod działalność rekreacyjną, rozrywkową.

Termin składania ofert do 10.06.2020 r.
Oferty należy składać na załączonym poniżej formularzu oferty za pośrednictwem poczty e-mail na adres dzierzawyosir@osir.ustka.pl.
Formularz oferta dzierżawa terenu