INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA- Wykonanie robót budowlanych pn. „Zaplecze Socjalne Obiektu Sportowego, zlokalizowane przy obiekcie socjalnym Orlik 2012- dla Gminy Miasto Ustka użytkownik Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce – II postępowanie”

INFORMACJA