Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie powierzchni reklamowych na plaży wschodniej i zachodniej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie powierzchni reklamowych:

a) ustawienie przebieralni plażowych na plaży wschodniej 13 szt. i zachodniej 6 szt. z całą powierzchnią do reklamy własnej,

b) 7 górnych części bram wejściowych od strony plaży i promenady, z wyłączeniem bramy nr 7 po stronie wschodniej i nr 3 po stronie zachodniej nr 3 bramy, o wym. 425 cm x 100 cm,

c) lewe nogi 8 bram wejściowych o wym. 40 cm x 70 cm,

d) tyły tablic informacyjnych – szt. 9 o wym, 120 cm x 85 cm (3 szt. na plaży zachodniej i 6 szt. na plaży wschodniej),

e) pod ustawienie 9 tablic reklamowych o wym. 175 cm x 115 cm na plaży wschodniej 6 szt , na plaży zachodniej 3 szt,

Oferty prosimy składać na adres osir@um.ustka.pl, listownie lub osobiście na adres

76-270 Ustka,ul. Grunwaldzka 35 do dnia 9 kwietnia 2019 r.