Prezes Zarządu OSIR Sp. z o.o. ogłasza zamówienie na „Sprzątanie i utrzymanie czystości terenów zewnętrznych Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce oraz wewnątrz budynków dworca kolejowego i dworca autobusowego w roku 2022”

Identyfikator postępowania-sprzątanie TWI-miniPortal
Ogłoszenie o zamówieniu BZP 00023466_01 z 18.11.2022
SWZ-sprzątanie TWI
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału
Zał. 4.1 – Wzór umowy-zadanie 1
Zał. 4.2 – Wzór umowy-zadanie 2
Zał. 5 – Wykaz usług
Zał. 6 – Wykaz sprzętu
Zał. 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał. 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zał. 9 – Szczegółowy opis – zadanie 1
Zał. 10 – Szczegółowy opis – zadanie 2
Modyfikacja SWZ-26.01.2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 0003510401 z 26.01.2022

Informacja-środki przeznaczone-sprzątanie TWI 28.01.2022

Informacja z otwarcia ofert-sprzątanie TWI 31.01.2022

Informacja o wyniku postępowania